Ali so se vrednote izgubile?

V Železnikih je od 26. januarja do 7. februarja potekal ljudski misijon pod geslom »ŽIVLJENJE ZATE!«. Med vrsto dejavnosti so pripravili tudi okroglo mizo o krizi vrednot. Danes si zastavljamo vprašanje ali so se vrednote izgubile ali so se spremenile? Pred kakšen izziv nas postavlja kriza vrednot? Kaj nam je v življenju najbolj pomembno? Je Bog vrednota? O  vsem tem smo se pogovarjali z ANGELCO LIKOVIČ, članico strokovnega sveta za izobraževanje na Ministrstvu za šolstvo in predsednico komisije za Osnovno šolo, z GORANOM NOVKOVIČEM, glavnim urednikom podjetja najbolj branih edicij Žurnal media in z dr. DRAGOM KARLOM OCVIRKOM, profesorjem osnovnega bogoslovja, živih verstev in misijologije.

Nov aktualni družinski zakonik, ki je v obravnavi v Državnem zboru, nas je vzpodbudil, da smo tudi na okrogli mizi razmišljali predvsem o družini in otroku. Pridružili smo se predlogu Civilne iniciative »Za družino in pravice otrok«, ki pravi, da imajo osebe z istospolno usmerjenostjo pravico, do skupnega življenja, nikakor pa nimajo pravice, da spremenijo pomen zakonske zveze za vse ljudi. O tem, kako bosta zakonska zveza in družina opredeljena v zakonodaji, mora odločati večina in ne manjšina (več: www.iskreni.net ali www.24kul.si).

Kakšna bo torej naša dediščina za pridnost Slovencev? Družinske vrednoteso neizbežne, saj nam dajejo osebni, družinski in družbeni smisel življenja, da vemo kam gremo, kaj hočemo, zakaj si prizadevamo in komu služimo. Če jih nimamo, je naše življenje podobno mlakuži. Vrednote so nam položene v srce, da bi imeli v sebi izvir življenja.

Nekaj dejstev glede družine v RS:

 • Podoba družine se je zelo spremenila, saj smo po številu sklenjenih zakonskih zvez v Evropi na zadnjem mestu, tudi glede stopnje rojstva otrok. Vsak drugi zakon se razveže.
 • 17.000 ljudi je alkoholikov. Koliko družinskih tragedij?
 • Na leto naredi več kot 500 ljudi samomor.
 • Pod pragom revščine živi 12% ljudi.

Vendar pa:

 • Ustava RS iz leta 1991: »Družina je skupnost moža in žene, torej očeta in matere, ki uživa posebno družbeno varstvo zaradi otrok oziroma usmerjenosti te skupnosti v novo življenje.«
 • Ustavno sodišče RS istospolno registrirano skupnost pojmuje kot »podobno« in ne enako klasični zakonski zvezi.
 • Evropsko sodišče za človekove pravice meni, da ni diskriminatorno, če zakonska zveza in istospolna partnerska skupnost nimata enakega pravnega režima, pravic in dolžnosti.
 • Splošna deklaracija človekovih pravic v 17. členu dodeluje pravico sklepanja zakonske zveze in ustanovitve družine le moškemu in ženski.
 • Noben mednarodni dokument o človekovih pravicah ne dodeljuje pravice do sklepanja zakonske zveze in ustanovitvi družine istospolnim partnerjem.
 • Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta pri Združenih narodih leta 1958, postavlja na prvo mesto korist otroka in ne korist odraslih.
 • Eurobarometer, redna publikacija Evropske komisije pravi, da se 83% Slovencev zavzema za pravico otroka, da je posvojen v zakonsko skupnost moškega in ženske; dve tretjini pa se zavzemata za poroko moškega in ženske. Tudi večina Evropejcev nasprotuje legalizaciji istospolnih porok in posvojitvi v istospolne skupnosti.             
 • Mednarodni inštitut za družinsko politiko s sedežem v Španiji je izdal poročilo z naslovom »Evolucija družine v Evropi 2009«. Njihova temeljna ugotovitev je, da bo vzorec staranja prebivalstva brez velikih sprememb v družinski zakonodaji neizbežno vodil v propad socialnega sistema in bankrot evropske socialne države. Največji razlog pripisujejo velikemu številu ločitev in splavov, nizkemu številu sklenjenih zakonskih zvez, ki je padlo za četrtino in stopnji rojstev na 1,38na 1,38
  English: World English Bible - WEB

  HTTP/1.0 200 OK Date: Fri, 29 Oct 2010 17:50:33 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

  WP-Bible plugin
  ter dejstvu, da 55 milijonov Evropejcev živi samih.

Predlogi sprememb v novem družinskem zakoniku (po pobudi Civilne iniciative):

 • · Prvi odstavek 4. člena – predlagamo, naj se besedilo „dveh oseb“ nadomesti z besedilom „ženske in moškega“, tako da bi se ta stavek glasil: „Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost ženske in moškega, ki nista sklenila zakonske zveze, vendar pa ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna.“
 • · V 6. členu predlagamo, naj se obstoječe besedilo zamenja z naslednjim: (1) Starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. (2) Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo starševsko skrb. (3) Starševska skrb pripada skupaj očetu in materi.“
 • Prvi odstavek 214. členapredlagamo, naj se črta prvi stavek prvega odstavka 214. člena, s katerim se onemogoča posvojitev otroka s strani starih staršev.
 • Osebe istospolnih partnerjev niso bolniki, niso neplodne osebe, torej so sposobni imeti otroke po naravni poti. Pravica do posvojitve bi bila tudi pravica do postopkov umetne oploditve, do šest 6 brezplačnih postopkov. En ciklus zdravljenja pa stane 10.000 evrov. (vir: www.24kul.si)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja