Priprave na birmo pri sv. Ceciliji

Pridi, Sveti Duh

V župniji sv. Cecilije v Celju, kjer imamo sestre skupnost, vsako leto obhajamo zakrament sv. birme. Na ta dogodek je potrebno birmance dobro pripraviti, predvsem pa jih vspodbuditi in jih poučiti, da s to zavestno potrditvijo vere njihovo krščansko in duhovno življenje dobi moč in pomoč za zdrav razvoj. V sklopu te priprave smo se birmanci, animatorji in s. Teresa, ki je bila voditeljica, odpravili na duhovni vikend v Reko ob Laškem. Tam smo se srečali s Svetim Duhom in izvedeli nekaj več o njem.

Continue reading »

Misijon v Sežani

»Slišiš klic? Ej, stopi z nami?«

Od 2. – 11. nov. je v župnijah Sežana in Povir potekel župnijski misijon na temo: »Slišiš klic? Ej, stopi z nami?« Skupaj z g. župnikom Sandijem Skapinom in dejavnimi župljani smo ga oblikovali trije misijonarji br. Pavel Košir, br. Jožko Smukavec in s. Mojca Korošec, fmm. Misijon je s slovesno sv. mašo odprl koprski škof mons. Jurij Bizjak, ki nas je v svojem nagovoru opogumil naj stopimo na pot spreobrnjenja brez odlašanja, naj postajamo sveti, kot je svet naš Gospod. Ob 150 letnici Sežanske župnije je povedal, da so to kot tri zlata obdobja 3×50. Spodbudil nas je naj v času misijona, damo Gospodu priložnost, da pokaže svojo moč in svoje varstvo. Nihče ni namreč tako nizko, da ga Gospod ne bi pobral.

Continue reading »